Распоред часова

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. ГОДИНУ

I1 понедељак уторак среда четвртак петак
0
1. Српски језик Енглески језик Српски језик Енглески језик Српски језик
2. Математика Математика Математика Математика Веронаука
3. Музичкa култура Српски језик Дигитални свет Српски језик Математика
4. Физичко васпитање Свет око нас Физичко васпитање Свет око нас Ликовна култура
5. Ч О С Драмска секција  Допунска настава Физичко васпитање

 

II1 ПОНЕДЕЉАК

 

УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
0.

 

Лепо писање
1. Српски језик

 

Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Енглески језик Математика Математика
3. Ф. и з. в . Српски језик Ф. и з. в . Српски језик Верска настава
4. Дигитални свет СОН Музичка култура СОН Ликовна култура
5. ЧОС Доп. математика Доп. српски језик Ф. и з. в . Ликовна култура
6. Румунски језик  

 

 

 

III1 ПОНЕДЕЉАК

 

УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
0. СЕКЦИЈА
1. МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА
2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК
3. СРПСКИ ЈЕЗИК ПРИРОДА И ДРУШТВО МАТЕМАТИКА ЛИКОВНА КУЛТУРА ПРИРОДА И ДРУШТВО
4. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ МУЗИЧКА КУЛТУРА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
5. ДИГИТАЛНИ СВЕТ ЧОС ДОПУНСКА НАСТАВА ВЕРСКА НАСТАВА

 

 

 

IV1 понедељак уторак среда четвртак петак
0. ЧОС
1. Српски језик Енглески језик Српски језик Српски jезик Српски језик
2. Дигитални свет Енглески језик Математика Математика Математика
3. Математика Српски језик Природа

и друштво

Ликовна култура Музичка култура
4. Природа и друштво Математика Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура Верска настава

 

5. Физичко и здравствено васпитање Допунска настава Фолклорна секција Додатна настава Физичко и здравствено васпитањe
6. Румунски језик

 

 

I2 понедељак уторак среда четвртак петак
0. ЧОС
1. Српски језик Енглески језик Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Енглески језик Математика Српски језик Математика
3. Свет око нас Српски језик Свет око нас Дигитални свет Физичко и здравствено вааспитање
4. Музичка култура Математика Верска настава Физичко васпитање Ликовна култура
5. Физичко и здравствено васпитање допунска
II2 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
0. Секција Допунска матем. Допунска срп, ЧОС
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Свет око нас Енглески језик Свет око нас Дигитални свет Ликовна култура
4. Музичка култура Енглески језик Верска настава Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура
5. Физичко и здравствено васпитање Румунски језик Физичко и здравствено васпитање
6. Румунски језик

 

 

IV2 понедељак уторак среда четвртак петак
0     Додатна     ЧОС
 1. Српски језик Енглески језик Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Енглески језик Математика Српски језик Математика
3. Свет око нас Српски језик Свет око нас Дигитални свет Физичко и здравствено васпитање
4. Музичка култура Математика Верска настава Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура
5. Физичко и здравствено васпитање Допунска Румунски језик Ликовна култура

 

I3 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
0. ЧОС Допунска настава Физичко и здравствено васпитање
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Свет око нас Музичка култура Свет око нас Енглески језик Ликовна култура
4.  Физичко и здравствено васпитање   Дигитални свет Физичко и здраствено васпитање   Енглески језик Ликовна секција
5. Верска настава

 

 

II3

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
0.
1. Српски језик Математика

 

Српски језик Математика

 

Mузичка култура
2. Математика Српски језик Математика

 

Српски језик Српски језик
3. Физичко и здраствено васпитање Ликовна култура Физичко и здраствено васпитање Енглески језик  Математика
4.   Свет око нас

 

Ликовна култура    Свет око нас

 

Енглески језик Физичко и здраствено васпитање
5. Допунска настава Грађанско васпитање

 

Дигитални свет

 

Рецитаторска

секција

 

III3 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
0. ЧОС Допунска настава

 

Додатна настава Ликовна секција Физичко и здравствено васпитање
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Природа и

друштво

Музичка култура Природа и

друштво

Енглески језик Ликовна култура
4.  Физичко  и здравствено васпитање Дигитални свет Физичко и здравствено васпитање Енглески језик Ликовна култура
5.  

 

Верска настава  

.

 

 

 

IV3 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
0. Додатна настава
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Mузичка

култура

2. Математика Српски језик Математика

 

Српски језик Српски

језик

3. Физ.здр.вас.

 

Ликовна култура Физ.здр.вас. Енглески језик Математика
4. Природа и

друштво

Ликовна култура Природа и

друштво

Енглески језик Физ.здр.вас.
5. Ч.О.С. Допунска настава Верска настава

 

Дигитални свет

.

Рецитаторска

секција

 

V1 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
0. ЧОС Грађанско
1. математика биологија српски језик математика француски језик
2. техника биологија српски језик ликовна култура математика
3. техника српски језик математика ликовна култура енглески језик
4. српски језик физичко енглески језик музичка култура српски језик
5. француски језик историја физичко географија обавезне физ. акт.
6. музичка култура информатика верска настава
7. музиком кроз живот

 

 

 

 

 

 

VI1 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
0. цртање, сликање, вајање грађанско
1. информатика биологија француски језик ликовна култура верска настава
2. српски језик историја математика математика географија
3. енглески језик физика техника српски језик географија
4. музичка култура математика техника историја математика
5. физика српски језик обавезне физ. акт. биологија енглески језик
6. француски језик српски језик физичко
7. ЧОС физичко

 

VI2 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
0. грађанско
1. музичка култура математика техника биологија верска настава
2. француски језик српски језик техника српски језик француски језик
3. информатика биологија српски језик историја физичко
4. енглески језик физика физичко ликовна култура обавезне физ. акт.
5. српски језик математика математика математика географија
6. физика историја енглески језик музиком кроз … географија
7. ЧОС

 

VII1 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
0. грађанско
1. француски језик српски језик математика српски језик географија
2. музичка култура физика француски језик историја географија
3. математика историја хемија математика математика
4. информатика биологија хемија биологија енглески језик
5. информатика физика техника физичко српски језик
6. српски језик физичко техника ликовна култура енглески језик
7. филозофија за децу физичко верска настава

 

VIII1 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
0. верска настава
1. српски језик физика хемија историја енглески језик
2. математика математика хемија биологија српски језик
3. француски језик математика француски језик музичка култура српски језик
4. техника историја математика српски језик географија
5. техника биологија енглески језик ликовна култура физика
6. информатика физичко географија чос
7. информатика физичко уметност физичко